Workshop med fokus på fantasi och skapande

Alla kan dansa! Vad räknas förresten som dans?

I den här workshopen plockar vi fram vår fantasi och utforskar olika sätt att skapa dans. Workshopen betonar vikten av vår fantasi, att hålla den levande och att allas fantasi är unik för dem och då finns det inga rätt och fel.

Skapande processen är viktigare än resultatet men mitt mål är att deltagarna lämnar workshopen med en känsla av att de skapat något eget tillsammans med gruppen.

Ålder: 6-10år men jag kan även anpassa workshopen till äldre barn och vuxna.

Antal: Helst inte fler än 30 deltagare per grupp.

Tid: 45-60 minuter beroende på ålder och efterfrågan.

Pris: 1750kr exkl. moms och ev. reseersättning.

Workshop med fokus på rytmik och teamwork

Musiken är dansarens karta….men hur följer man den? Vad är koreografi och hur är det att vara dansare på en scen?

Den är workshopen börjar med fokus på rytmik, hur vi räknar ok känner musiken i våra steg. Sen kommer övningar som hjälper deltagarna hitta i musiken och röra sig tillsammans som grupp. Workshopen handlar även om teamwork, att allas steg och roller är lika viktiga när man bygger en formationsdans.

Ålder: 9-16år men jag kan även anpassa workshopen till yngre/äldre barn och vuxna.

Antal: Helst inte fler än 30 deltagare per grupp.

Tid: 60 minuter.

Pris: 1750kr exkl. moms och ev. reseersättning.